ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

kapook_43509

** ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองทุกท่าน/หัวหน้าสำนักงานคณบดี ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • **กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 ในวันพุธที่ 18  มิถุนายน  2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • **กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ครั้งที่ 2/2557 ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 •  kapook_43509

   

    

   

     

   

   

   

  EMEETING

  e-meetingระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  คู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-Meeting