ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

kapook_43509

** ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองทุกท่าน/หัวหน้าสำนักงานคณบดี ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

**กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

**กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ครั้งที่ 2/2558 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา - โปรตุเกส  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

**กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคศรีอยุธยา

 

 kapook_43509

 

     

 

      

 

 

 

EMEETING

e-meetingระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


คู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-Meeting