ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

kapook_43509

** ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองทุกท่าน/หัวหน้าสำนักงานคณบดี ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2557 ในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

** กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • **กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 ในวันพุธที่ 19  มีนาคม  2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 •  kapook_43509

   

    

   

     

   

   

   

  EMEETING

  e-meetingระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  คู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-Meeting