ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

kapook_43509

** ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองทุกท่าน/หัวหน้าสำนักงานคณบดี ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2557 ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 •  
 • **กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 ในวันพุธที่ 17 กันยายน  2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**
 • **กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ครั้งที่ 5/2557 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา - โปรตุเกส  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 •  kapook_43509

   

    

   

     

   

   

   

  EMEETING

  e-meetingระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  คู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-Meeting