ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

kapook_43509

** ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองทุกท่าน/หัวหน้าสำนักงานคณบดี ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2557 ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

**กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 • **กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 ในวันจันทร์ที่ 25  กรกฎาคม  2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 •  kapook_43509

   

    

   

     

   

   

   

  EMEETING

  e-meetingระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  คู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-Meeting